Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wet Bescherming Persoonsgegevens: In naleving van de wet 15/1999, van 13 december, die betrekking heeft op de Wet Bescherming Persoonsgegevens, informeert Genover CiS SL u over het feit dat uw persoonsgegevens zijn opgenomen in het geautomatiseerde gegevensbestand, eigendom van Genover CiS SL. Deze gegevens zijn alleen bestemd voor Genover CiS SL. U heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van uw recht op inzage, herziening, annulering en bezwaarmaking zoals voorzien in de wet. U kunt dit realiseren middels een brief geadresseerd aan: Trav. Canaders 2 ątic, E-17002 Girona.

MasterASP Tel. 93 208 16 70